MIR SICHE VERSTÄRKUNG FIR D'MAISON RELAIS

MIR SICHE VERSTÄRKUNG FIR D'MAISON RELAIS

Postes vacants

LU

Prett eng nei professionell Erausfuerderung unzehuelen?! D’Stengeforter Gemeng sicht Mataarbeschter fir eis Equipe vun der Maison Relais ze verstäerken?

Interesséiert? Da mëll dech schnell online: https://www.emploisteinfort.lu/

***

FR

Prêt à relever un nouveau défi professionnel!? La commune de Steinfort recherche des collaborateurs pour renforcer l'équipe de la Maison Relais!!

Intéressé.e? Postule vite via https://www.emploisteinfort.lu/

***

EN

Ready for a new professional challenge!? The municipality of Steinfort is looking for employees to strengthen the team at the Maison Relais?

Interested? Apply now via https://www.emploisteinfort.lu/

Publié le 25 juin 2023