Sportsdag

Logo Stengeforter Sportsdag

  

Sportsdag

LU

2022 gouf déi eischten Editioun vum Stengeforter Sportsdag organiseiert, Manifestatioun déi et eisen verschiddenen Sportsveräiner erlaabt huet sech engem jonken Publikum virzestellen. Op der Plaatz konnten sech eis jonk Matbierger.innen direkt aktiv mat abrengen an all eenzel Sportart ausprobeieren fir eraus ze fannen wat hinnen da sou richteg gefällt. Bei Interesse konnten si sech och direkt beim Veräin umëllen. Et ass netz e leugnen dat, mat deenen sëllege Léit déi présent waren, dës sportlech Manifestatioun e Succès war an déi 2. Editioun ass schons a Firbereedung fir September 2023!

___

FR

2022 a vu la naissance du « Stengefort Sportsdag », événement permettant à nos différents clubs sportifs de se faire connaître auprès d'un jeune public. Sur la place, nos jeunes ont ainsi pu s'essayer activement à chaque sport représenté avec la possibilité de s'inscrire directement. La 2e édition est déjà en pleine préparation pour septembre 2023 !

___

EN

2022 saw the birth of the "Stengefort Sportsdag", an event that allowed our various sports clubs to make themselves known to a young public. On the square, our young people were able to actively try out each of the sports represented, with the possibility of registering directly. The 2nd edition is already being prepared for September 2023!