CHANTIER RUE DE HAGEN ZU STENGEFORT

CHANTIER RUE DE HAGEN ZU STENGEFORT

Chantiers

LU

Mir wëllen Iech drop opmierksam maachen, datt wéinst engem Chantier an der Rue de Hagen zu Stengefort, d’Strooss tëschent den Haiser N°4D an 10D den Dënschden, 30. Mee 2023, de ganzen Dag gespaart ass.

Déi betraffe RGTR Buslinn 812 (Kirchberg – Hagen – Eischen) fiert deen Dag vu Stengefort iwwer de C.R.106 op Klengbetten – C.R.110 op Hoen – an duerno op déi normal Streck a vice-versa.

Den Arrêt Hagen-2 Stengeforterstrooss wäert net ugefuer ginn.
D’Arrêten Hagen-Laach an Op Eechelter ginn duerch e provisoreschen  Arrêt an der Rue de Kleinbettingen zu Stengefort op der Héicht vum Haus n°98 (an en face) ersat.

Mir soen Iech Merci fir äre Versteesdemech.

***

FR

Nous vous informons qu'en raison de travaux routiers, la rue de Hagen à Steinfort sera barrée entre les maisons N°4D et 10D toute la journée du mardi 30 mai 2023.

La ligne de bus RGTR concernée 812 (Kirchberg – Hagen – Eischen) circulera ce jour-là de Steinfort via le C.R.106 vers Kleinbettingen – C.R.110 vers Hagen – suite itinéraire normal et vice-versa.

L'arrêt Hagen-2 Stengeforterstrooss ne sera pas desservi.

Les arrêts Hagen-Laach et Op Eechelter seront remplacés par un arrêt provisoire Rue de Kleinbettingen à Steinfort à la hauteur de la maison n°98 et en face.

Nous vous remercions pour votre compréhension.

***

EN

We would like to inform you that on Tuesday 30th May 2023, due to road works, the Rue de Hagen in Steinfort will be closed all day between the houses n°4D and 10D.

The affected RGTR bus line 812 (Kirchberg - Hagen - Eischen) will operate on that day from Steinfort via C.R.106 to Kleinbettingen - C.R.110 to Hagen - following the normal route and vice versa.

The stop Hagen-2 Stengeforterstrooss will not be served.

The stops Hagen-Laach and Op Eechelter will be replaced by a temporary stop at Rue de Kleinbettingen in Steinfort at number 98 and opposite.

Thank you for your understanding.

Publié le 24 mai 2023