ENERGIESPUEREN - Strosseluuchten

ENERGIESPUEREN - Strosseluuchten

Administration communale

Am Kader vun eise Moossname fir Energie ze spueren, wëlle mir Iech dorops opmierksam maachen datt ab dëser Nuecht d’Stroosseluuchten an den Dierfer Grass an Hoen vun 1:00 bis 5:00 Auer Moies ganz ausgemaach gi.

Eenzeg Ausnam ass am Moment d’Rue de Steinfort zu Hoen, dëst wäert sech awer sou schnell wéi méiglech nach änneren.

Am Laf vun der nächster Woch kommen dann och d’Stroosseluuchten zu Klengbetten an Stengefort dobäi.

Dës Moossnam erlaabt eis net nëmmen Energie ze spueren, mee sou och de Stärenhimmel besser ze genéisse kënnen… fir déi, déi zu där Auerzäit nach net am Bett leien.

Mir soen Iech Merci fir Äre Versteesdemech.

___

Dans le cadre de nos mesures d'économie d'énergie, nous vous informons qu'à partir de cette nuit, l’éclairage public des villages de Grass et Hagen sera complètement éteint de 1h00 à 5h00 du matin. Seule exception reste pour le moment la rue de Steinfort à Hagen, qui s’y rajoutera au plus vite.

Au cours de la semaine prochaine, l’éclairage public des villages de Kleinbettingen et Steinfort s’y rallieront également.

Cette mesure nous permet non seulement d'économiser de l'énergie, mais aussi de mieux profiter du ciel étoilé... du moins pour ceux qui ne seront pas encore au lit à ce moment-là.

Nous vous remercions pour votre compréhension.

___

As part of our energy saving measures, we would like to inform you that from tonight onwards, the street lighting in the villages of Grass and Hagen will be completely switched off from 1.00 to 5.00 am. The only exception is the Rue de Steinfort in Hagen, which will be added as soon as possible.

In the course of next week, the street lighting in the villages of Kleinbettingen and Steinfort will also join in.

This measure not only saves energy, but also allows us to enjoy the starry sky better... at least for those who are not yet be in bed at that time.

Thank you for your understanding.

Publié le 21 octobre 2022