Retour au listing

Emission mai 2021

Programm:

  • Ouschteree Aktioun vun de Stengeforter Guiden a Scouten fir d'Spidol
  • Geocaching am Kader vum Europadag: Léist d'Rätsel an entdeckt eis Gemeng
  • UGDA Museksschoul Stengefort - D'Chargéë stelle sech fir (Deel 2)