Retour au listing

Emission avril 2021

Programme:

  • UGDA Museksschoul Stengefort - D'Chargéë stelle sech fir
  • Ouschteree-Aktioun vun de Stengeforter Guiden a Scouten
  • Vu wou kënnt äert Brennholz
  • Visite vun der Ministesch Taina Bofferding vun der Ausstellung "Derrière les Chiffres" an der Villa Collart