Retour au listing

Emission février 2020

Programme:

  • Chèque-Iwwerreechung vum Kürbismaart
  • Visite vun der Madamm Minister Carole Dieschbourg am Cycle 4.2
  • Personalfeier vun der Gemeng Stengefort 
  • Neijoerschtconcert vun der Militärmusek