Stengeforter Chrëschtmaart

Cover StengeforterChreschtmaart

  

Marché de Noël à Steinfort au parc derrière la maison communale

De Stengeforter Chrëschtmaart besteet ënnert der aktueller Form mat den Holzchalete schonns zanter méi wéi 20 Joer a fënnt all Joers ëmmer den 2. an 3. Weekend vum Dezember statt.

En ass wäit iwwert d'Grenze vun der Gemeng Stengefort eraus bekannt an zitt mat de Joren ëmmer méi Visiteuren un. Haut zielt de Chrëschtmaart méi wéi 30 Chalete wou Kulinaresches an Handwierkleches ugebuede gëtt.

Fir Iessen an Drénken suergen eis lokal Veräiner an hire Chaleten.

Den Erléis gëtt dëst Joer fir d’Associatioune Wonschkutsch a Plooschter Projet gespent!

*****

Le marché de Noël existe dans sa forme actuelle, avec ses cabanes en bois, déjà depuis plus de 20 ans. Il a lieu annuellement le 2ème et 3ème weekend du mois de décembre.

Bien connu au-délà des frontières de la commune de Steinfort le marché de Noël attire chaque année de plus en plus de visiteurs.

Aujourd'hui le marché de Noël Steinfort compte plus de 30 petits chalets offrant un vaste choix de spécialités culinaires et artisanales.

Les associations locales vous proposent un vaste choix de repas et de boissons.

Cette année, les bénéfices seront reversés aux associations Wonschkutsch et Plooschter Projet !

*****

The Christmas market has existed in its present form, with its wooden huts, for more than 20 years and takes place every year on the 2nd and 3rd weekend of December.

The Christmas market is well known beyond the borders of Steinfort and attracts more and more visitors every year.

Today, the Steinfort Christmas market has more than 30 small chalets offering a wide range of culinary and craft specialities.

The local associations offer a wide range of food and drink.

This year, the profits will be donated to the associations Wonschkutsch and Plooschter Projet!

- Club de Pétanque A Rifat
- Futtballclub Stengefort
- Fëscherclub Stengefort
- Stengeforter Pompjeeën
- Stengeforter Guiden a Scouten
- Volleyball-Club Stengefort
- Stengeforter Musek
- Stengeforter Deckelsmouken
- Jugendhaus Stengefort
- Grupo Danças et Cantares Aldeias de Portugal
- Tennis Club Stengefort

- & Schoulkanner aus der Gemeng Stengefort (École fondamentale & Maison Relais)

 

 

Dates & heures d'ouverture / Opening days & hours

Vendredi / Friday: 09.12.2022 de/from 18h00 à/to 23h00
Samedi / Saturday: 10.12.2022 de/from 16h00 à/to 23h00
Dimanche / Sunday: 11.12.2022 de/from 16h00 à/to 22h00
___________________________________________

Vendredi / Friday: 16.12.2022 de/from 18h00 à/to 23h00
Samedi / Saturday: 17.12.2022 de/from 16h00 à/to 23h00
Dimanche / Sunday: 18.12.2022 de/from 16h00 à/to 22h00

Au programme / On the agenda

Vendredi / Friday 09.12.2022
18:00-20:00 Mirador Atelier - Feierbulle selwer maachen : Mat Wuess a Holzspéin maache mir eis Feueranzünder fir d‘Feier am Wanter oder de Grill am Summer

18:30

Ouverture officielle / Official Opening
Concert Stengeforter Musek (devant tente / in front of tent)

20:00 AudioChill (scène parc / park stage)

 

 

 

 

 

 

 

Samedi / Saturday 10.12.2022
16:00-19:00 Mam Schaffpäerd a Kutsch duerch de Stengeforter Park
16:30 Faye and the mockingbirds (tente / tent)
18:00 Elise Fannette (scène parc / park stage)
20:00 Fengiger Artisten (scène parc / park stage)

 

 

 

 

 

Dimanche / Sunday 11.12.2022
16:00-19:00 Mam Schaffpäerd a Kutsch duerch de Stengeforter Park
16:00-20:00 Mirador Atelier - Kerzenschatzsich : D’Kanner fannen an de Beem queesch duerch de Chrëschtmaart alles wat si brauche fir hir eege Käerz hierzestellen (nëmmen a Begleedung vun Erwuessenen)
16:30 Péckvillercher (tente / tent)
18:00 Silk & Sonic (scène parc / park stage)
20:00 The Funky Shakers (scène parc / park stage)

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi / Friday 16.12.2022
18:00-20:00 Mirador Atelier – Vullenbullen: De Wanter ass do! Vill Villercher fléien an de Süden, anerer bleiwen hei. Fannt eraus wéi eng dat sinn an hëlleft eis et hinnen méi einfach ze maachen an dem mir zesumme fir de Gaart oder d’Terrass Meesecher maachen
18:30 Stengeforter Musek (devant tente / in front of tent)
20:00 Vocals on Tour (scène parc / park stage)

 

Samedi / Saturday 17.12.2022
16:00-19:00 Mam Schaffpäerd a Kutsch duerch de Stengeforter Park
16:00-20:00 Mirador Atelier - Kerzenschatzsich : D’Kanner fannen an de Beem queesch duerch de Chrëschtmaart alles wat si brauche fir hir eege Käerz hierzestellen (nëmmen a Begleedung vun Erwuessenen)
16:30 Stengeforter Schoulkanner (église / church)
18:00 Singers Unlimited (scène parc / park stage)
20:00 VoicEmotion (église / church)

 

Dimanche / Sunday 18.12.2022
16:30 Thierry Mersch (tente / tent)
17:30-18:30 Mirador Atelier - Fakelwanderung duerch de Stengeforter Bësch: Mat Fakelen entdecke mir een Deel vum Bësch an der Donkelheet
18:00 Fun Brass Dixie-Band (scène parc / park stage)
20:00 Alphornbléiser (scène parc / park stage)

 

Retrouvez le mini-bus jepeuxvoter.lu pour sensibiliser et informer le grand public sur les élections municipales des 10 et 11 décembre sur notre marché de Noël. / The jepeuxvoter.lu mini-bus will be present at our Christmas market on 10 and 11 December to raise awareness and inform the general public about the municipal elections in 2023.

 

Pour les deux week-ends, de nombreuses animations sont prévues pour les enfants (manège, "Stockbrot", cinéma, jeux en bois,...). / For both weekends, numerous activities are planned for children (merry-go-round, "Stockbrot", cinema, wooden games, etc.).

2022 Plang vum Site Stengeforter Chreschtmaart Ouni Légende-02