Information importante - Kürbismaart & Bichermaart

Information importante - Kürbismaart & Bichermaart

Éducation

Léif Matbierger,
mir maachen Iech drop opmierksam, datt de Kürbismaart & de Bicherfloumaart, déi muer (27/10/2017) um 18:30 Auer stattfannen, wéint de Wiederconditiounen, vum? Schoulgaart an
d'MAISON RELAIS hei zu Stengefort verluecht goufen.
Mir soen Iech Merci fir äert Versteesdemech.


________________________________


Chers concitoyens,
nous tenons à vous informer, que le marché des potirons & le marché des livres, qui auront lieu demain (27/10/2017) à 18:30 heures, seront transférés du jardin de l'école à la MAISON RELAIS à Steinfort. Ceci en raison des mauvaises conditions météorologiques.
Nous vous remercions de votre compréhension.


________________________________


Sehr geehrte Mitbürger,
wir möchten sie darauf aufmerksam machen, dass der Kürbismarkt & der Büchermarkt, welche morgen (27/10/2017) um 18:30 Uhr stattfinden, wegen der schlechten Wetterbedingungen vom Schulgarten in die MAISON RELAIS in Steinfort verlegt wurden.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.
 

Publié le 26 octobre 2017